Administrativní členění NUTS - Dánsko

Oficiální název: Dánské království
Hlavní město: Kobenhavn (dán.), Kodaň (čes.)
Rozloha: 43.094 km2

Kód
NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
stát území oblast kraj
DK Dánsko /
Dánské královstvíDK0
DANMARK

DK00

Danmark
DK001


Kobenhavn og Frederiksberg kommuner
DK002


Kobenhavns amt
DK003


Frederiksborg amt
DK004


Roskilde amt
DK005


Vestsjaellands amt
DK006


Storstroms amt
DK007


Bornholms amt
DK008


Fyns amt
DK009


Sonderjyllands amt
DK00A


Ribe amt
DK00B


Vejle amt
DK00C


Ringkobing amt
DK00D


Arhus amt
DK00E


Viborg amt
DK00F


Nordjyllands amt
DKZ
EXTRA-REGIO

DKZZ

Extra-Regio
DKZZZ


Extra-RegioOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz