Administrativní členění NUTS - Estonsko

Oficiální název: Estonská republika
Hlavní město: Tallinn
Rozloha: 45.227 km2

Kód
NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
stát území oblast kraj
EE Estonsko /
Estonská republikaEE0
EESTI

EE00

Eesti
EE001


Po~hja-Eesti
EE004


Lääne-Eesti
EE006


Kesk-Eesti
EE007


Kirde-Eesti
EE008


Lo~una-Eesti
EEZ
EXTRA-REGIO

EEZZ

Extra-Regio
EEZZZ


Extra-RegioOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz