Administrativní členění NUTS - Irsko

Oficiální název: Irsko
Hlavní město: Baile Átha Cliath (ir.), Dublin (angl.)
Rozloha: 70.282 km2

Kód
NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
stát území oblast kraj
IE Irsko /
IrskoIE0
IRELAND

IE01

Border, Midland and Western
IE011


Border
IE012


Midland
IE013


West
IE02

Southern and Eastern
IE021


Dublin
IE022


Mid-East
IE023


Mid-West
IE024


South-East (IRL)
IE025


South-West (IRL)
IEZ
EXTRA-REGIO

IEZZ

Extra-Regio
IEZZZ


Extra-RegioOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz