Administrativní členění NUTS - Lotyšsko

Oficiální název: Lotyšská republika
Hlavní město: Riga, Riga (čes.)
Rozloha: 64.635 km2

Kód
NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
stát území oblast kraj
LV Lotyšsko /
Lotyšská republikaLV0
LATVIJA

LV00

Latvija
LV003


Kurzeme
LV005


Latgale
LV006


Riga
LV007


Pieriga
LV008


Vidzeme
LV009


Zemgale
LVZ
EXTRA-REGIO

LVZZ

Extra-Regio
LVZZZ


Extra-RegioOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz