Administrativní členění NUTS - Lucembursko

Oficiální název: Lucemburské velkovévodství
Hlavní město: Luxembourg (fr.), Luxemburg (něm.), Lëtzenbuerg (lucemb.), Lucemburk (čes.)
Rozloha: 2.586 km2

Kód
NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
stát území oblast kraj
LU Lucembursko /
Lucemburské velkovévodstvíLU0
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)
LU000


Luxembourg (Grand-Duché)
LUZ
EXTRA-REGIO

LUZZ

Extra-Regio
LUZZZ


Extra-RegioOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz