Administrativní členění NUTS - Malta

Oficiální název: Maltská republika
Hlavní město: La Valletta, Valletta
Rozloha: 316 km2

Kód
NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
stát území oblast kraj
MT Malta /
Maltská republikaMT0
MALTA

MT00

Malta
MT001


Malta
MT002


Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna
MTZ
EXTRA-REGIO

MTZZ

Extra-Regio
MTZZZ


Extra-RegioOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz