Administrativní členění NUTS - Nizozemsko

Oficiální název: Nizozemské království
Hlavní město: Amsterdam
Rozloha: 41.527 km2

Kód
NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
stát území oblast kraj
NL Nizozemsko /
Nizozemské královstvíNL1
NOORD-NEDERLAND

NL11

Groningen
NL111


Oost-Groningen
NL112


Delfzijl en omgeving
NL113


Overig Groningen
NL12

Friesland
NL121


Noord-Friesland
NL122


Zuidwest-Friesland
NL123


Zuidoost-Friesland
NL13

Drenthe
NL131


Noord-Drenthe
NL132


Zuidoost-Drenthe
NL133


Zuidwest-Drenthe
NL2
OOST-NEDERLAND

NL21

Overijssel
NL211


Noord-Overijssel
NL212


Zuidwest-Overijssel
NL213


Twente
NL22

Gelderland
NL221


Veluwe
NL222


Achterhoek
NL223


Arnhem/Nijmegen
NL224


Zuidwest-Gelderland
NL23

Flevoland
NL230


Flevoland
NL3
WEST-NEDERLAND

NL31

Utrecht
NL310


Utrecht
NL32

Noord-Holland
NL321


Kop van Noord-Holland
NL322


Alkmaar en omgeving
NL323


IJmond
NL324


Agglomeratie Haarlem
NL325


Zaanstreek
NL326


Groot-Amsterdam
NL327


Het Gooi en Vechtstreek
NL33

Zuid-Holland
NL331


Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
NL332


Agglomeratie 's-Gravenhage
NL333


Delft en Westland
NL334


Oost-Zuid-Holland
NL335


Groot-Rijnmond
NL336


Zuidoost-Zuid-Holland
NL34

Zeeland
NL341


Zeeuwsch-Vlaanderen
NL342


Overig Zeeland
NL4
ZUID-NEDERLAND

NL41

Noord-Brabant
NL411


West-Noord-Brabant
NL412


Midden-Noord-Brabant
NL413


Noordoost-Noord-Brabant
NL414


Zuidoost-Noord-Brabant
NL42

Limburg (NL)
NL421


Noord-Limburg
NL422


Midden-Limburg
NL423


Zuid-Limburg
NLZ
EXTRA-REGIO

NLZZ

Extra-Regio
NLZZZ


Extra-RegioOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz