Administrativní členění NUTS - Švédsko

Oficiální název: Švédské království
Hlavní město: Stockholm
Rozloha: 449.964 km2
Kód
NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
stát území oblast kraj
SE Švédsko /
Švédské královstvíSE0
SVERIGE

SE01

Stockholm
SE010


Stockholms län
SE02

Östra Mellansverige
SE021


Uppsala län
SE022


Södermanlands län
SE023


Östergötlands län
SE024


Örebro län
SE025


Västmanlands län
SE04

Sydsverige
SE041


Blekinge län
SE044


Ska*ne län
SE06

Norra Mellansverige
SE061


Värmlands län
SE062


Dalarnas län
SE063


Gävleborgs län
SE07

Mellersta Norrland
SE071


Västernorrlands län
SE072


Jämtlands län
SE08

Övre Norrland
SE081


Västerbottens län
SE082


Norrbottens län
SE09

Sma*land med öarna
SE091


Jönköpings län
SE092


Kronobergs län
SE093


Kalmar län
SE094


Gotlands län
SE0A

Västsverige
SE0A1


Hallands län
SE0A2


Västra Götalands län
SEZ
EXTRA-REGIO

SEZZ

Extra-Regio
SEZZZ


Extra-RegioOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz