Dokumenty k regionálnímu rozvoji

Dokumenty k regionálnímu rozvoji - celostátní

Dohoda o partnerství
Strategie regionálního rozvoje České rebubliky 2014 - 2020
Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje pro období 2015 - 2016
více na: Koncepce a strategie

Územní dimenze
Politika územního rozvoje České republiky 2008
Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1
více na: Politika územního rozvoje České republiky 2008

Strategie udržitelného rozvoje (vláda)
více na: Udržitelný rozvoj
Dokumenty Rady pro udržitelný rozvoj


Důležité zákony

248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb., o krajích (krajská zřízení)
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
více na: Vyhledávání v zákonech


Regionální rozvoj v krajích
Hlavní město Praha: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v hl. m. Praze
Středočeský kraj: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP
Jihočeský kraj: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP
Plzeňský kraj: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP
Karlovarský kraj: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP
Ústecký kraj: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP
Liberecký kraj: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP
Královéhradecký kraj: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP
Pardubický kraj: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP
Vysočina: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP
Jihomoravský kraj: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP
Olomoucký kraj: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP
Zlínský kraj: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP
Moravskoslezský kraj: regionální rozvoj
nástroje územního plánování v ORP

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz