Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 29.8.2016
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 367

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy

Tématická oblast: Vzdělávání , Kultura , Sociální
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 30.9.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Vyhlášené programy:
I. Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase - Vytvořit a udržet základní podmínky pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase.
II. Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c) - Podpořit pořádání prázdninových táborů pro pražské děti a mládež. Snížit celkovou výši poplatku tak, aby byly ak ...
Zobrazit detail

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 7.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program č. 1: Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy.
Program č. 2: Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na  ...
Zobrazit detail

Česko-německý fond budoucnosti - 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století Česko-německý fond budoucnosti  - 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století

Tématická oblast: Lidské zdroje , Inovace , Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce , Sociální
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora občansko-politického a interkulturního vzdělávání a občanské angažovanosti při řešení aktuálních společenských výzev v České republice a Německu.

Svět se dnes jeví složitější a nepřehlednější než dříve. Na vzestupu jsou xenofobní nálady či myšlení založené na stereotypech. Česko-německý fond budoucnosti považuje za mimořádně důležité, aby se občané obou zemí ak ...
Zobrazit detail

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální , Inovace , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poslání Fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Podporované oblasti:
- Mlá ...
Zobrazit detail

ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Nezisková organizace , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 26.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jde zejména o oblast administrativního a technického zabezpečení chodu zastřešujících organizací, organizace společných akcí členů těchto organizací a podporu jejich působení v mezinárodních institucích.

II. Druh podpory

Celková alokace v rámci tohoto dotačního titulu činí 2 500 000 Kč.
Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 1 0 ...
Zobrazit detail

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora pro právnické osoby se sídlem v Kraji Vysočina na dofinancování projektů v rámci jednotlivých programů. Účelem poskytnutí dotace je zapojení subjektů do evropských vzdělávacích projektů.

Podporovanými aktivitami jsou:
Projekty realizované v rámci programu "Erasmus+"
- Vzdělávací mobilita jednotlivců.
- Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postup ...
Zobrazit detail

Dotace na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně Dotace na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Beroun
Datum uzávěrky: 30.9.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Tento dotační program je zaměřený na rozvoj aktivit v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně.
Podporovanými aktivitami jsou:
- O finanční prostředky se mohou ucházet subjekty poskytující aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně nebo subjekty poskytující tyto služby berounským občanům mimo území města a tuto skutečnost doloží.
- Finanční prostředky se  ...
Zobrazit detail

Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a ve sportovních disciplínách Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a ve sportovních disciplínách

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem poskytnutí dotace je podpořit pořádání oficiálních mistrovství na území Kraje, jejichž pořádání probíhá ve spolupráci s příslušným sportovním svazem.

II. Druh podpory

Výše dotace může činit nejméně 5 000 Kč a nejvýše 50 000 Kč.
Souhrn poskytnutých dotací dle těchto Pravidel v kalendářním roce pro jednoho žadatele nepřesáhne 100 000 Kč.
Dotace může činit maximá ...
Zobrazit detail

Dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách v Kraji Vysočina Dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem dotace je podpořit sportovce při reprezentaci Kraje na mistrovství.

II. Druh podpory

U jednotlivců může dotace činit nejméně 3 000 Kč a nejvýše 25 000 Kč.
U kolektivů či výprav může dotace činit nejméně 3 000 Kč a nejvýše 40 000 Kč.
Souhrn poskytnutých dotací dle těchto Pravidel v kalendářním roce pro jednoho žadatele nepřesáhne 100 000 Kč.
U jednotlivců i kolek ...
Zobrazit detail

Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 1.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na obnovu a modernizaci požární techniky. Cílem programu je zvýšit akceschopnost jednotek požární ochrany obcí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Nákup, technické zhodnocení, oprava nové/použité/stávající zásahové požární techniky.
- Nákup nových nebo opravu stávajících věcných prostředků požární ochrany.

II. D ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 367


Odkazy
Kontakt
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2
tel: +420 234 154 065
e-mail: risy@mmr.cz