Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 16.10.2017
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 368

Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2018 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2018

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Občan , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 1.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin.
Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze.

II. Druh podpory

Dotace je uvolňována z rozpočtu hl. m. Prahy a je limitována prostředky vyhrazenými na granty.
Dotace bude převedena na bankovní účet příjemce.

III. Organizační z ...
Zobrazit detail

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy na rok 2018 Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy na rok 2018

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání , Kultura , Sociální
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 11.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

II. Rozvoj sportovní infrastruktury
II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B. Provoz energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)
II. C. Provoz veřejně přístupných sportovišť
III. Sportovní akce
III. A. Sportovní akce mezinárodního významu
III ...
Zobrazit detail

Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Média dnes ovlivňují náš život více než kdykoli dříve. Formují naše vnímání světa i pohled na naše sousedy, mohou mít silný vliv na společenský a politický vývoj. Abychom se v dnešní mnohotvárné mediální nabídce orientovali, potřebujeme vysokou mediální kompetenci - v České republice stejně jako v Německu.

Fond budoucnosti tématem roku 2017 motivuje české a německé pr ...
Zobrazit detail

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální , Inovace , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poslání Fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Podporované oblasti:
- Mlá ...
Zobrazit detail

ČRA - Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR) ČRA - Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR)

Tématická oblast: Sociální , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 13.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Záměrem dotačního titulu je zejména zlepšení zdravotního stavu dotčených komunit, a to především prostřednictvím prevence infekčních onemocnění a zlepšením situace se zaměřením na sanitaci a hygienu.
Záměru bude dosaženo nejen přístupem k pitné vodě, který zajišťuje jiný komponent tohoto projektu ("Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Si ...
Zobrazit detail

ČRA Globální rozvojové vzdělávání ČRA Globální rozvojové vzdělávání

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , NNO
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 17.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Globální rozvojové vzdělávání" je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty, které si kladou za cíl zejména zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků (primárně je podporováno zvyšování odborné úrovně učitelů) a dalších relevantních cílových skupin o problematice rozvojových zemí a o principech rozvojové spolu ...
Zobrazit detail

ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , NNO
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 17.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS" je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty, které si kladou za cíl zvýšení zájmu a podpory české veřejnosti pro oblast ZRS, podporu naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals), a posilování povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci ČR jako společné  ...
Zobrazit detail

ČRA Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR ČRA Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , NNO
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 17.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru.
Aktivity a výstupy projektů by měly být zaměřeny na přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací a posilování ...
Zobrazit detail

ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , NNO
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 17.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství NNO)" je podpora projektů předložených zastřešujícími organizacemi NNO a dalšími oprávněnými subjekty v těchto oblastech:
- Oblast PLATFORMY - podpora v oblasti koordinace a posilování kapacit členských organizací - subjektů půso ...
Zobrazit detail

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dofinancovány zde budou projekty realizované v rámci programu "Erasmus+", projekty eTwinning a projekty realizované v rámci Česko-německého fondu budoucnosti.

II. Druh podpory

Výše dotace poskytnuté jednomu žadateli na jeden projekt může činit minimálně 5 000 Kč a maximálně 50 000 Kč.
Dotace může činit maximálně 20 % z celkových prokázaných nákladů souvisejících s real ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 368


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz