Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 26.9.2016
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 378

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy

Tématická oblast: Vzdělávání , Kultura , Sociální
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 30.9.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Vyhlášené programy:
I. Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase - Vytvořit a udržet základní podmínky pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase.
II. Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c) - Podpořit pořádání prázdninových táborů pro pražské děti a mládež. Snížit celkovou výši poplatku tak, aby byly ak ...
Zobrazit detail

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 7.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program č. 1: Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy.
Program č. 2: Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na  ...
Zobrazit detail

Česko-německý fond budoucnosti - 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století Česko-německý fond budoucnosti  - 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století

Tématická oblast: Lidské zdroje , Inovace , Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce , Sociální
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora občansko-politického a interkulturního vzdělávání a občanské angažovanosti při řešení aktuálních společenských výzev v České republice a Německu.

Svět se dnes jeví složitější a nepřehlednější než dříve. Na vzestupu jsou xenofobní nálady či myšlení založené na stereotypech. Česko-německý fond budoucnosti považuje za mimořádně důležité, aby se občané obou zemí ak ...
Zobrazit detail

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální , Inovace , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poslání Fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Podporované oblasti:
- Mlá ...
Zobrazit detail

ČRA Globální rozvojové vzdělávání ČRA Globální rozvojové vzdělávání

Tématická oblast: NNO , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 24.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Globální rozvojové vzdělávání" je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty, které se kladou za cíl zejména zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků (primárně je podporováno zvyšování odborné úrovně učitelů) a dalších relevantních cílových skupin o problematice rozvojových zemí a o principech rozvojové spolu ...
Zobrazit detail

ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS

Tématická oblast: NNO , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 24.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS" je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty, které si kladou za cíl zvýšení zájmu a podpory české veřejnosti pro oblast ZRS, podporu naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals), posilování povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci ČR jako aktivity rů ...
Zobrazit detail

ČRA Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ČRA Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 24.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích" je podpora projektů realizovaných územními samosprávnými celky (kraji a obcemi) v jedné nebo více z prioritních zemí programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR).

Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, po ...
Zobrazit detail

ČRA Podpora trojstranných projektů českých subjektů ČRA Podpora trojstranných projektů českých subjektů

Tématická oblast: Sociální , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva k podávání námětů v rámci dotačního titulu "Podpora trojstranných projektů českých subjektů" je určena ke kofinancování aktivit českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny nějakým dalším donorem (např. Evropská komise, agencie OSN, bilaterální donoři).
Podmínkou účasti na výzvě ČRA je existence prokazatelného partnerského vztahu mezi českým subjektem a zahranič ...
Zobrazit detail

ČRA Posilování kapacit a partnerství NNO ČRA Posilování kapacit a partnerství NNO

Tématická oblast: NNO , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 24.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Posilování kapacit a partnerství NNO" je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v těchto třech oblastech.
a) oblast ZÁKLADNÍ KAPACITY - zahrnuje podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na budování organizačních a administrativních struktur malých a začínajících NNO a posilování jejich schopností poskytovat veře ...
Zobrazit detail

ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Nezisková organizace , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 26.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jde zejména o oblast administrativního a technického zabezpečení chodu zastřešujících organizací, organizace společných akcí členů těchto organizací a podporu jejich působení v mezinárodních institucích.

II. Druh podpory

Celková alokace v rámci tohoto dotačního titulu činí 2 500 000 Kč.
Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 1 0 ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 378


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz