Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 23.5.2016
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 313

Archeologie Liberecký kraj Archeologie Liberecký kraj

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 30.6.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účel podpory: Záchrana a poznání archeologického dědictví v Libereckém kraji.

Podpora archeologických výzkumů na území Libereckého kraje, které nejsou dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči hrazeny stavebníkem; restaurování, odborné zpracování a vyhodnocení movitých archeologických nálezů.

Způsobilé výdaje - úhrady spojené s realizací projektu, ...
Zobrazit detail

Česko-německý fond budoucnosti - 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století Česko-německý fond budoucnosti  - 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století

Tématická oblast: Lidské zdroje , Inovace , Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce , Sociální
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora občansko-politického a interkulturního vzdělávání a občanské angažovanosti při řešení aktuálních společenských výzev v České republice a Německu.

Svět se dnes jeví složitější a nepřehlednější než dříve. Na vzestupu jsou xenofobní nálady či myšlení založené na stereotypech. Česko-německý fond budoucnosti považuje za mimořádně důležité, aby se občané obou zemí ak ...
Zobrazit detail

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální , Inovace , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poslání Fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Podporované oblasti:
- Mlá ...
Zobrazit detail

ČRA - Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině ČRA - Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce , Sociální , NNO
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.5.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotace od České rozvojové agentury je finanční podpora tří neziskových organizací z Bosny a Hercegoviny, které se zabývají poskytováním sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, a to zejména s důrazem na zajišťování chráněného (komunitního) bydlení a  ...
Zobrazit detail

ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Nezisková organizace , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 26.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jde zejména o oblast administrativního a technického zabezpečení chodu zastřešujících organizací, organizace společných akcí členů těchto organizací a podporu jejich působení v mezinárodních institucích.

II. Druh podpory

Celková alokace v rámci tohoto dotačního titulu činí 2 500 000 Kč.
Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 1 0 ...
Zobrazit detail

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora pro právnické osoby se sídlem v Kraji Vysočina na dofinancování projektů v rámci jednotlivých programů. Účelem poskytnutí dotace je zapojení subjektů do evropských vzdělávacích projektů.

Podporovanými aktivitami jsou:
Projekty realizované v rámci programu "Erasmus+"
- Vzdělávací mobilita jednotlivců.
- Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postup ...
Zobrazit detail

Dotace Komise pro partnerská města a evropské záležitosti města Plzeň Dotace Komise pro partnerská města a evropské záležitosti města Plzeň

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Plzeň-město
Datum uzávěrky: 31.5.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů, které mají vztah k Plzni a projektů, které tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií a tradicemi města Plzně či přispějí k prohloubení styků města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech. Peněžní prostředky smí být použity na produkční zajištění projektu a technické zajištění projektu.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem peně ...
Zobrazit detail

Dotace (mikrogranty) z rozpočtu Městské části Praha 8 Dotace (mikrogranty) z rozpočtu Městské části Praha 8

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Praha 8
Datum uzávěrky: 10.6.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena výhradně pro žadatele, kteří realizují své aktivity na území MČ Praha 8, a to v činnostech, jež mají za cíl zvelebit vzhled veřejného prostoru této městské části.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Dlouhodobé kompletní zajištění úklidu na vybraných pozemcích, vyjma pozemků svěřených do správy MČ Praha 8.
- Vysazování veřejné zeleně a následná péče o ni.
- ...
Zobrazit detail

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizace v Kraji Vysočina Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizace v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 29.7.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem poskytování dotací jsou realizace investičních akcí v oblasti vodohospodářské infrastruktury, které řeší zásobování pitnou vodou nebo odvádění a čištění odpadních vod na území Kraje Vysočina.

Podporované aktivity jsou:
A) Oblast A - zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Projekt musí řešit nejméně 50 trvale bydlících obyvatel v obci o ...
Zobrazit detail

Dotace na podporu sociální oblasti v městě České Budějovice Dotace na podporu sociální oblasti v městě České Budějovice

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: České Budějovice
Datum uzávěrky: 2.6.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační program zaměřený na přímou podporu poskytovatelů sociálních služeb a organizací poskytující služby doplňující a návazné. Cílem výzvy je udržet stávající síť těchto poskytovatelů a zkvalitnit jejich služby, a to především podporou služeb s dlouhodobým charakterem a s celoročním provozem.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Vytvoření nabídky volnočasových aktivit,  ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 313


Odkazy
Kontakt
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2
tel: +420 221 580 201
fax: +420 221 580 284
e-mail: risy@crr.cz