Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 24.10.2016
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 397

Akce pro děti a mládež ve volném čase v Královéhradeckém kraji Akce pro děti a mládež ve volném čase v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Vzdělávání , Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 5.1.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí pro děti a mládež do 26 let s krajskou působností (tedy akce, do kterých se zapojí účastníci z minimálně tří územních obvodů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje).

Podporoavné aktivity:
- Jednorázové akce, které mají doloženu minimálně tříletou tradici (nejvyšší priorita).
- Soubor 3 a více akcí v projektu  ...
Zobrazit detail

Česko-německý fond budoucnosti - 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století Česko-německý fond budoucnosti  - 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století

Tématická oblast: Lidské zdroje , Inovace , Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce , Sociální
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora občansko-politického a interkulturního vzdělávání a občanské angažovanosti při řešení aktuálních společenských výzev v České republice a Německu.

Svět se dnes jeví složitější a nepřehlednější než dříve. Na vzestupu jsou xenofobní nálady či myšlení založené na stereotypech. Česko-německý fond budoucnosti považuje za mimořádně důležité, aby se občané obou zemí ak ...
Zobrazit detail

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální , Inovace , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poslání Fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Podporované oblasti:
- Mlá ...
Zobrazit detail

ČRA Globální rozvojové vzdělávání ČRA Globální rozvojové vzdělávání

Tématická oblast: NNO , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 24.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Globální rozvojové vzdělávání" je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty, které se kladou za cíl zejména zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků (primárně je podporováno zvyšování odborné úrovně učitelů) a dalších relevantních cílových skupin o problematice rozvojových zemí a o principech rozvojové spolu ...
Zobrazit detail

ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS

Tématická oblast: NNO , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 24.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS" je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty, které si kladou za cíl zvýšení zájmu a podpory české veřejnosti pro oblast ZRS, podporu naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals), posilování povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci ČR jako aktivity rů ...
Zobrazit detail

ČRA Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ČRA Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 24.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích" je podpora projektů realizovaných územními samosprávnými celky (kraji a obcemi) v jedné nebo více z prioritních zemí programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR).

Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, po ...
Zobrazit detail

ČRA Posilování kapacit a partnerství NNO ČRA Posilování kapacit a partnerství NNO

Tématická oblast: NNO , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 24.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Posilování kapacit a partnerství NNO" je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v těchto třech oblastech.
a) oblast ZÁKLADNÍ KAPACITY - zahrnuje podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na budování organizačních a administrativních struktur malých a začínajících NNO a posilování jejich schopností poskytovat veře ...
Zobrazit detail

ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Nezisková organizace , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 26.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jde zejména o oblast administrativního a technického zabezpečení chodu zastřešujících organizací, organizace společných akcí členů těchto organizací a podporu jejich působení v mezinárodních institucích.

II. Druh podpory

Celková alokace v rámci tohoto dotačního titulu činí 2 500 000 Kč.
Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 1 0 ...
Zobrazit detail

ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

Tématická oblast: NNO , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 24.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci" je podpora projektů předložených zastřešujícími organizacemi NNO a dalších oprávněných subjektů v oblasti posilování kapacit a akceschopnosti zastřešujících organizací subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci. Jde zejména o oblast administrativního a techn ...
Zobrazit detail

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora pro právnické osoby se sídlem v Kraji Vysočina na dofinancování projektů v rámci jednotlivých programů. Účelem poskytnutí dotace je zapojení subjektů do evropských vzdělávacích projektů.

Podporovanými aktivitami jsou:
Projekty realizované v rámci programu "Erasmus+"
- Vzdělávací mobilita jednotlivců.
- Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postup ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 397


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz