Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 5.12.2016
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 372

Akce pro děti a mládež ve volném čase v Královéhradeckém kraji Akce pro děti a mládež ve volném čase v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Vzdělávání , Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 5.1.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí pro děti a mládež do 26 let s krajskou působností (tedy akce, do kterých se zapojí účastníci z minimálně tří územních obvodů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje).

Podporoavné aktivity:
- Jednorázové akce, které mají doloženu minimálně tříletou tradici (nejvyšší priorita).
- Soubor 3 a více akcí v projektu  ...
Zobrazit detail

Česko-německý fond budoucnosti - 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století Česko-německý fond budoucnosti  - 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století

Tématická oblast: Lidské zdroje , Inovace , Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce , Sociální
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora občansko-politického a interkulturního vzdělávání a občanské angažovanosti při řešení aktuálních společenských výzev v České republice a Německu.

Svět se dnes jeví složitější a nepřehlednější než dříve. Na vzestupu jsou xenofobní nálady či myšlení založené na stereotypech. Česko-německý fond budoucnosti považuje za mimořádně důležité, aby se občané obou zemí ak ...
Zobrazit detail

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální , Inovace , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poslání Fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Podporované oblasti:
- Mlá ...
Zobrazit detail

Dotační program kanceláře hejtmana Pardubického kraje Dotační program kanceláře hejtmana Pardubického kraje

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Umožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Pardubickém kraji do uskutečňování konkrétních projektů a akcí neinvestičního charakteru v oblasti spolupráce s partnerskými regiony a dalšími subjekty v zahraničí. Podpořit realizaci aktivit institucí zřizovaných Pardubickým krajem a dalších subjektů v oblasti vnějších vztahů na území regionu a ČR, které směřují k pro ...
Zobrazit detail

Dotační program na podporu kultury - kulturní akce v HK Dotační program na podporu kultury - kulturní akce v HK

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 30.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotaci na pořádání dlouhodobých a soustavných kulturních nebo společenských aktivit mohou získat právnické i fyzické osoby. Schválení příspěvku a rozhodnutí o jeho výši je zcela v kompetenci samosprávných orgánů města.
Cílem podpory je zvyšování kvality života ve městě Hradec Králové formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí zejména pro děti a m ...
Zobrazit detail

Dotační program na podporu sportu - sportovní akce v HK Dotační program na podporu sportu - sportovní akce v HK

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 30.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit - pořádání sportovních akcí soutěžního charakteru, zejména pro registrované sportovce, v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 (I. pololetí) a od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 (II. pololetí) přispívající k rozšíření a obohacení sportovně - kulturního života ve městě Hradec Králové.

II. Druh podpory

Žádat lze o dotace maximál ...
Zobrazit detail

Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy v Plzni Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy v Plzni

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Plzeň-město
Datum uzávěrky: 31.1.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je možné čerpat pouze jako příspěvky na krytí části nákladů spojených se zajištěním pořádání sportovních akcí a organizovaných sportovních činností, za předpokladu finanční spoluúčasti žadatele.

Dotaci lze poskytnout na:
- prokazatelné náklady příjemce dotace, které jsou nezbytné, jejichž výše nepřesahuje výši obvyklou v daném místě a čase a které jsou identifik ...
Zobrazit detail

Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v HK Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v HK

Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 31.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporovány budou významné aktivity a projekty zaměřené zejména na:
- Projekty rozvíjející hlavní asociační produkty města.
- Rozšíření nabídky turistických atraktivit města.
- Vytvoření nebo rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu a jejich prezentace.
- Rozšíření nabídky a zvýšení kvality infrastruktury a služeb umožňující rozvoj cestovního ruchu a využívaných návšt ...
Zobrazit detail

Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Vzdělávání , NNO , Sociální , Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Chomutov
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova je zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem poskytování finanční podpory projektů a činností
v oblasti rozvoje nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru na území města Chomutova respektive akcí, na jejichž pořádání má statutární město Chomutov zájem, mimo rámce Zásad pro poskytování dota ...
Zobrazit detail

Etická výchova ve školách v Královéhradeckém kraji Etická výchova ve školách v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Vzdělávání , Sociální
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 30.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační program je určen školám poskytujícím stupeň vzdělávání na území Královéhradeckého kraje. Etická výchova na škole může být samostatným vyučovacím předmětem nebo je tvořena souborem aktivit směřujících ke zlepšení etického prostředí s pozitivním působením na příčiny většiny negativních společenských jevů. Zahrnuje aktivity a činnosti směřující především k navázaní  ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 372


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz