Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 13.2.2017
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 357

BESIP Zlínského kraje BESIP Zlínského kraje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační titul 1: Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti
Dotační titul 2: Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně inženýrských opatření

II. Druh podpory

Dotační titul 1
- Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 40 000 Kč.
- Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 80 000 Kč.
Dotačn ...
Zobrazit detail

Bezpečné branky pro Plzeňský kraj Bezpečné branky pro Plzeňský kraj

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 13.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program Bezpečné branky 2017 je vyhlášen s cílem zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových, házenkářských hřištích, hřištích pro pozemní hokej a na ostatních sportovištích v Plzeňském kraji instalací bezpečných branek.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 2 000 000 Kč. Minimální výše plánova ...
Zobrazit detail

Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Média dnes ovlivňují náš život více než kdykoli dříve. Formují naše vnímání světa i pohled na naše sousedy, mohou mít silný vliv na společenský a politický vývoj. Abychom se v dnešní mnohotvárné mediální nabídce orientovali, potřebujeme vysokou mediální kompetenci - v České republice stejně jako v Německu.

Fond budoucnosti tématem roku 2017 motivuje české a německé pr ...
Zobrazit detail

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální , Inovace , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poslání Fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Podporované oblasti:
- Mlá ...
Zobrazit detail

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dofinancovány zde budou projekty realizované v rámci programu "Erasmus+", projekty eTwinning a projekty realizované v rámci Česko-německého fondu budoucnosti.

II. Druh podpory

Výše dotace poskytnuté jednomu žadateli na jeden projekt může činit minimálně 5 000 Kč a maximálně 50 000 Kč.
Dotace může činit maximálně 20 % z celkových prokázaných nákladů souvisejících s real ...
Zobrazit detail

Dotace Jihomoravského kraje - Do světa! Dotace Jihomoravského kraje - Do světa!

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora spolupráce středních nebo vyšších odborných škol se zahraničními partnery a partnery v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách.

Podporované aktivity:
Okruh A: Podpora mezinárodních projektů s partnerskými regiony Jihomoravského kraje (Zadarská župa, Bjelovarsko- ...
Zobrazit detail

Dotace městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina Dotace městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace může být poskytnuta na zabezpečení označení, ochrany, zachování a prezentaci památek UNESCO, které se nachází na jeho území.

II. Druh podpory

Dotace se poskytuje ve výši maximálně 300 000 Kč na realizaci projektu v daném kalendářním roce. Dotace se poskytuje jednorázově.

III. Organizační zabezpečení

Žádost se předkládá na předepsaném formuláři, který tvoří pří ...
Zobrazit detail

Dotace na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované v Kraji Vysočina Dotace na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem poskytnutí dotace je podpora a rozvoj celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé.
Pro účely těchto Pravidel se kategorií "handicapovaní dospělí" rozumí osoby od dovršení 26 let se zdravotním postižením tělesným, mentálním, smyslovým nebo autismem. Aktivními účastníky celoroční sportovní nebo volnočasové aktivity mohou ...
Zobrazit detail

Dotace na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež v Kraji Vysočina Dotace na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Náklady prokazatelně související s postupovou soutěží: náklady na dopravu účastníků soutěže, náklady na ubytování a stravné účastníků po dobu soutěže, náklady na porotce, rozhodčí a lektory, náklady na provozní a organizační zajištění soutěže, náklady na propagaci soutěže, tiskové materiály, webové prezentace, nákup materiálu a služeb a odměny (ceny) pro soutěžící účastn ...
Zobrazit detail

Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a ve sportovních disciplínách Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a ve sportovních disciplínách

Tématická oblast: Kultura , Sociální , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Nezisková organizace , Ostatní
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem poskytnutí dotace je podpořit pořádání oficiálních mistrovství na území Kraje, jejichž pořádání probíhá ve spolupráci s příslušným sportovním svazem.

II. Druh podpory

Výše dotace může činit nejméně 5 000 Kč a nejvýše 50 000 Kč.
Dotace může činit maximálně 50 % z celkových uznatelných nákladů mistrovství.
Souhrn poskytnutých dotací v kalendářním roce pro jednoho  ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 357


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz