Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 25.7.2016
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 290

Česko-německý fond budoucnosti - 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století Česko-německý fond budoucnosti  - 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století

Tématická oblast: Lidské zdroje , Inovace , Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce , Sociální
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora občansko-politického a interkulturního vzdělávání a občanské angažovanosti při řešení aktuálních společenských výzev v České republice a Německu.

Svět se dnes jeví složitější a nepřehlednější než dříve. Na vzestupu jsou xenofobní nálady či myšlení založené na stereotypech. Česko-německý fond budoucnosti považuje za mimořádně důležité, aby se občané obou zemí ak ...
Zobrazit detail

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální , Inovace , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poslání Fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Podporované oblasti:
- Mlá ...
Zobrazit detail

ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Nezisková organizace , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 26.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jde zejména o oblast administrativního a technického zabezpečení chodu zastřešujících organizací, organizace společných akcí členů těchto organizací a podporu jejich působení v mezinárodních institucích.

II. Druh podpory

Celková alokace v rámci tohoto dotačního titulu činí 2 500 000 Kč.
Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 1 0 ...
Zobrazit detail

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora pro právnické osoby se sídlem v Kraji Vysočina na dofinancování projektů v rámci jednotlivých programů. Účelem poskytnutí dotace je zapojení subjektů do evropských vzdělávacích projektů.

Podporovanými aktivitami jsou:
Projekty realizované v rámci programu "Erasmus+"
- Vzdělávací mobilita jednotlivců.
- Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postup ...
Zobrazit detail

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizace v Kraji Vysočina Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizace v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 29.7.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem poskytování dotací jsou realizace investičních akcí v oblasti vodohospodářské infrastruktury, které řeší zásobování pitnou vodou nebo odvádění a čištění odpadních vod na území Kraje Vysočina.

Podporované aktivity jsou:
A) Oblast A - zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Projekt musí řešit nejméně 50 trvale bydlících obyvatel v obci o ...
Zobrazit detail

Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a ve sportovních disciplínách Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a ve sportovních disciplínách

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem poskytnutí dotace je podpořit pořádání oficiálních mistrovství na území Kraje, jejichž pořádání probíhá ve spolupráci s příslušným sportovním svazem.

II. Druh podpory

Výše dotace může činit nejméně 5 000 Kč a nejvýše 50 000 Kč.
Souhrn poskytnutých dotací dle těchto Pravidel v kalendářním roce pro jednoho žadatele nepřesáhne 100 000 Kč.
Dotace může činit maximá ...
Zobrazit detail

Dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách v Kraji Vysočina Dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem dotace je podpořit sportovce při reprezentaci Kraje na mistrovství.

II. Druh podpory

U jednotlivců může dotace činit nejméně 3 000 Kč a nejvýše 25 000 Kč.
U kolektivů či výprav může dotace činit nejméně 3 000 Kč a nejvýše 40 000 Kč.
Souhrn poskytnutých dotací dle těchto Pravidel v kalendářním roce pro jednoho žadatele nepřesáhne 100 000 Kč.
U jednotlivců i kolek ...
Zobrazit detail

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 15.8.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačních titulů 1 - 2 je podpora realizace opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje.

Podporovaným i aktivitami jsou:
V rámci dotačního titu ...
Zobrazit detail

Dotace v oblasti neprofesionálního umění v Kraji Vysočina Dotace v oblasti neprofesionálního umění v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu pro pořadatele krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění, které se konají v Kraji Vysočina a účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.

Podporovanými aktivitami jsou:
Pro pořadatele:
- Částečná úhrada nákladů spojená s pořádáním přehlídky (náklady na práci poroty a le ...
Zobrazit detail

Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Vzdělávání , NNO , Sociální , Kultura
Žadatel: Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotaci z Fondu Rady Plzeňského kraje lze použít jako mimoprogramovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje pouze ve výjimečných případech, kdy nebylo možno využít žádosti o poskytnutí dotace z jiných vyhlášených dotačních programů Plzeňského kraje.

II. Druh podpory

Výše požadavku o dotaci by měla odrážet možnosti fondu s tím, že schválená částka zpravidla nepřevyšuje 100 ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 290


Odkazy
Kontakt
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2
tel: +420 234 154 065
e-mail: risy@mmr.cz