Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 16.1.2017
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 373

BESIP Zlínského kraje BESIP Zlínského kraje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační titul 1: Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti
Dotační titul 2: Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně inženýrských opatření

II. Druh podpory

Dotační titul 1
- Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 40 000 Kč.
- Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 80 000 Kč.
Dotačn ...
Zobrazit detail

Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Média dnes ovlivňují náš život více než kdykoli dříve. Formují naše vnímání světa i pohled na naše sousedy, mohou mít silný vliv na společenský a politický vývoj. Abychom se v dnešní mnohotvárné mediální nabídce orientovali, potřebujeme vysokou mediální kompetenci - v České republice stejně jako v Německu.

Fond budoucnosti tématem roku 2017 motivuje české a německé pr ...
Zobrazit detail

ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální , Inovace , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poslání Fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Podporované oblasti:
- Mlá ...
Zobrazit detail

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 10.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na jeden druh požární techniky nebo jeden věcný prostředek, případně souboru skládající se z věcných prostředků, které jsou nezbytné pro použití nebo se společně používají např. soubor ochranných prostředků, elektrické čerpadlo s elektrocentrálou, hydraulická pohonná jednotka s vyprošťovacími nástroji, kompletní dýchací přístroje, radiostanice s příslušenstvím, mo ...
Zobrazit detail

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 9.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit na území Jihočeského kraje a podpora reprezentace Jihočeského kraje prostřednictvím jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni v oblasti kultury.

Opatření č. 1 Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje.
Opatření č. 2 Reprezentace v oblasti ...
Zobrazit detail

Dotace na získání trenérské licence v Olomouckém kraji Dotace na získání trenérské licence v Olomouckém kraji

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 31.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního titulu je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže v kolektivních a individuálních sportech ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence A, B, C.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
Minimální výše dota ...
Zobrazit detail

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 10.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Žadatel může žádat o přidělení dotace pouze na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH obce, který bude pořizován z účelové investiční dotace na pořízení dopravního automobilu z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017. 2) V případě, že obci byla přiznána dotace z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR v rámci programu ...
Zobrazit detail

Dotace v oblasti neprofesionálního umění v Kraji Vysočina Dotace v oblasti neprofesionálního umění v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotaci pro pořadatele lze poskytnout pouze na krajské postupové a národní přehlídky (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění, které se konají v Kraji Vysočina.
Dotaci lze poskytnout účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji. Dotace bude poskytnuta na částečnou úhradu nákladů spojených s účink ...
Zobrazit detail

Dotace z Grantového fondu města Benešov Dotace z Grantového fondu města Benešov

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Benešov
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Město na základě rozhodnutí svých orgánů (Rada města Benešov, Zastupitelstvo města Benešov) poskytuje vybraným subjektům dotace za účelem podpory sociálních služeb a zdravotnictví.

II. Druh podpory

Na poskytnutí dotace není právní nárok a dotace nemusí být poskytnuta v plné výši.

III. Organizační zabezpečení

Žádost o poskytnutí dotace v příslušném období lze podat ne ...
Zobrazit detail

Dotační program kanceláře hejtmana Pardubického kraje Dotační program kanceláře hejtmana Pardubického kraje

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Umožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Pardubickém kraji do uskutečňování konkrétních projektů a akcí neinvestičního charakteru v oblasti spolupráce s partnerskými regiony a dalšími subjekty v zahraničí. Podpořit realizaci aktivit institucí zřizovaných Pardubickým krajem a dalších subjektů v oblasti vnějších vztahů na území regionu a ČR, které směřují k pro ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 373


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz