Město Plzeň - Podpora kongresového turismu

PDF
Tématická oblast: Cestovní ruch
Kultura
Žadatel: Ostatní
Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Plzeň
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování: neurčeno
WWW: http://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/podpora-kongresoveho-turismu.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Město Plzeň podpoří formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě rozvoj kongresového turismu a akce kulturního a sportovního rázu formou tzv. hromadné jízdenky. Pořadatelé akcí s účastí nad 100 osob a jedním přenocováním v Plzni mají možnost zakoupit u PMDP a.s. pro účastník své akce zlevněné 24hodinové jízdné.

II. Druh podpory

Odbor prezentace a marketingu podané žádosti zpracuje a předloží k projednání Radě města Plzně, která rozhodne o formě podpory či nepodpory kongresu.
Zlevněné jízdné v ceně 30 korun za osobu a 15 korun do 15 let věku pasažéra, přičemž jako jízdní doklad bude pasažérům hromadné dopravy sloužit identifikační karta účastníka.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se přijímají průběžně během roku.

Pro získání podpory je nutné ze strany pořadatele akce podat žádost na Plzeňské městské dopravní podniky, odd. marketingu.

Kontaktní osoba: Jana Komišová, komisovaj@plzen.eu


Podmínky:

I. Kritéria programu

Zájemci o tuto podporu musí splnit následující podmínky:

1. nejpozději 3 měsíce před konáním akce písemně podat žádost o tuto formu podpory Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně,
2. součástí žádosti musí být doklad potvrzující přípravu kongresu splňujícího výše uvedené parametry ve spolupráci s plzeňským poskytovatelem ubytování, identifikace žadatele, definování tématu kongresu a identifikace spolupracujících subjektů (spolupořadatelů),
3. nabídka odpovídajícího marketingového plnění pro město Plzeň v rámci kongresu.

II. Ostatní podmínky

V případech, že na kongresovou akci přijede minimálně 300 účastníků a ti zároveň ve městě stráví více než dvě noci v plzeňském ubytovacím zařízení, nabízí město Plzeň možnost zajištění hromadné jízdenky pro účastníky kongresu prostřednictvím rozpočtu města alokovaného v rozpočtu Odboru prezentace a marketingu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz