Město Pardubice - Dotace z rezervy Rady města, primátora a náměstků

PDF
Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Pardubice
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování: neurčeno
WWW: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Hlavním smyslem poskytování individuálních dotací z rezerv Rady, primátora a náměstků je poskytnutí finančních prostředků na jiný účel určený žadatelem v žádosti, než který je uveden v Programech, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice na webových stránkách www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/, nebo na účel uvedený v Programech a to v termínech, kdy vyhlášený Program již skončil, nebo lhůta pro podání žádosti do Programu vypršela.

II. Druh podpory

Rada, v případě dotací nad 50 000 Kč Zastupitelstvo, projedná návrh porady vedení a vydá usnesení o poskytnutí dotace.

III. Organizační zabezpečení

Vyplněnou žádost (originál), včetně příloh (originály), jejichž součástí je čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Pardubice, městským společnostem a finančnímu úřadu, je nutné doručit prostřednictvím poštovních služeb na adresu Magistrát města Pardubic, Ekonomický odbor, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Pardubic.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávněný žadatel:
Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba.

II. Ostatní podmínky

Sjednaným způsobem prezentovat statutární město Pardubice při realizaci podpořené aktivity, pokud není stanoveno jinak, je povinen vždy uvádět, že realizaci aktivity finančně podpořilo statutární město Pardubice.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz