MO ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Nezisková organizace
Občan
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: http://veterani.army.cz/dotace-na-zabezpeceni-pece-o-valecne-hroby

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Poskytování příspěvku je zaměřeno na udržování válečných hrobů a pietních míst v poznatelném a důstojném stavu. Cílem je uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

II. Druh podpory

Minimální výše poskytované dotace je 50 000 Kč.
Dotace na realizaci akce je max. 80 % z celkových nákladů na stavební část realizace akce.
Náklady na úpravu malého rozsahu, údržbu a náklady přípravy a zabezpečení akce (inženýrská činnost, projektovádokumentace, restaurátorská zpráva apod.), s výjimkou nákladů na exhumační práce, hradí příjemce dotace nad rámec 20 % finanční spoluúčasti na stavební část realizace akce.

III. Organizační zabezpečení

Základní podmínkou poskytnutí dotace je předložení "Žádosti o státní dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby" a investičního záměru k realizaci dotace.
Žádosti se předkládají průběžně, písemně v jednom výtisku (formát A4, nevázané) na Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany , náměstí Svobody 471, Praha 6 - Dejvice, 160 01.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Možnost poskytnutí dotace se vztahuje na všechny válečné hroby, které jsou evidovány jako válečné hroby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 4 odst. 1 zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu.

II. Ostatní podmínky

Žádost o dotaci je komisí posuzována ve dvou po sobě následujících letech. Žádosti o dotace doručené do 31. ledna jsou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací v následujícím kalendářním roce.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz