IROP Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Sociální
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 1.12.2017
Velikost dotace (Kč): do 70 milionů
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-5-Vysoce-specializovana-pece-v-oblastech-onkogynek

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii nebo center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, vycházející z Věstníku částka 14/2015 Ministerstva zdravotnictví ČR pro oblast vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii, včetně instruktáže personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotních prostředcích.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů:
- onkogynekologie: 40 mil. Kč
- perinatologie: 70 mil. Kč

III. Organizační zabezpečení

Žádosti budou přijímány od 26. 10. 2015, 14:00 hod. do 1. 12. 2017, 14:00 hod.

Kontakty pro poskytování informací: Centrum pro regionální rozvoj České republiky - viz kapitola 3 Specifických pravidel; kontakty jsou zveřejněny na adrese http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop nebo http://www.dotaceEu.cz/irop


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- 16 center vysoce specializované onkogynekologické zdravotní péče a 12 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii v ČR. Seznam oprávněných žadatelů je uveden ve znění výzvy.

II. Ostatní podmínky

Podporovány budou projekty, které negenerují příjmy.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz