IROP Kybernetická bezpečnost

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Informační systémy
Žadatel: Obec
Kraj
Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 22.11.2017
Velikost dotace (Kč): do 300 milionů
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Poskytování příspěvků je zaměřeno pro:
- zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám.

Budou podporována opatření:
- fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.),
- nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel),
- nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů.

II. Druh podpory

Míra podpory:
Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace:
- 80, 863 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
- 19, 137 % státní rozpočet.
Kraje, organizace zřizované kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované obcemi (kromě Prahy a jejích částí):
- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
- 5 % státní rozpočet.
Organizace zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí), organizace zakládané kraji, státní podniky:
- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj.
Státní podniky:
- 80, 863 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
- 0 % státní rozpočet.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 2 000 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 300 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají od 21. 10. 2015, 14:00 hod. do 22. 11. 2017, 14.00 hod.
Kontaktním místem pro administraci programu IROP je Centrum pro regionální rozvoj České republiky s pobočkami ve všech krajích České republiky.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé jsou:
- organizační složky státu,
- příspěvkové organizace organizačních složek státu,
- státní organizace a státní podniky.
- kraje,
- organizace zřizované nebo zakládané kraji,
- obce (kromě Prahy a jejích částí),
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

II. Ostatní podmínky

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz