Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-grantove-programy-a-programove-dotace/82901

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Čtyři oblasti podpory:
1. Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (Program 1)
2. Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (Program 2)
3. Podpora prorodinných aktivit (Program 3)
4. Příspěvky na provoz, návratná finanční výpomoc a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím, zřízeným Pardubickým krajem v oblasti sociálních věcí (Program 4)

II. Druh podpory

Program 1: spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % celkových uznatelných nákladů na projekt
Program 2: spoluúčast žadatele ve výši minimálně 50 % celkových uznatelných nákladů na projekt
Program 3: spoluúčast žadatele ve výši minimálně 50 % celkových uznatelných nákladů na projekt
Program 4: výše příspěvku na provoz může činit až 100 % celkových provozních nákladů organizace

III. Organizační zabezpečení

Termíny pro podávání žádosti
Žádosti o dotace v Programu 1 se podávají v termínu od 14. 11. do 7. 12. 2016.
Žádosti o dotace v Programu 2 a 3 se podávají v termínu od 2. 1. do 27. 1. 2017.
Žádosti o příspěvek na provoz v Programu 4 se podávají do 31. 12. 2017.

PŘIJETÍ ŽÁDOSTÍ:
na adrese:
Krajský úřad Pardubického kraje
odbor sociálních věcí
ekonomické oddělení
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Kontaktní osoby pro vyplňování žádostí:
Mgr. Martina Vacková, 466 026 483, email: martina.vackova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Šmejdová, 466 026 375, email: ivana.smejdova@pardubickykraj.cz
Ing. Naděžda Ferenčíková, 466 026 226, email: nadezda.ferencikova@pardubickykraj.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Žadatelem:
a) v Programu 1 jsou fyzické osoby, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy, spolky, které mají registraci sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
b) v Programu 2 a 3 jsou obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy a spolky.
c) v Programu 4 jsou příspěvkové organizace zřízené Pardubickým krajem.

II. Ostatní podmínky

Dotace se poskytuje účelově a lze jej použít na úhradu nezbytně nutných nákladů realizované oblasti podpory, což znamená, že do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz