Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace programu.
- Vzdělávání a odborná příprava pracovníků zapojených do implementace programu.
- Zavedení a údržba informačních systémů pro řízení programu a pro žadatele, příjemce.
- Poskytování informací, poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu a příjemcům.
- Vypracování evaluací, studií a analýz.
- Realizace aktivit publicity a propagace.
- Příprava navazujícího programového období 2021+.

II. Druh podpory

Celkový finanční objem činí 15 968 590 EUR.
Minimální výše dotace z EU je 40 000 EUR. Projekty mohou být financovány až do výše 100 %, v případě některých typů příjemců je požadována spoluúčast ve výši 10 %.

III. Organizační zabezpečení

Ukončení přijímání žádostí: 31. 12. 2022
Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím portálu ISKP14+. Aplikace pro přípravu projektových žádostí je k dispozici na stránkách https://mseu.mssf.cz/.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Vymezený okruh žadatelů není konkrétně uveden.

II. Ostatní podmínky

Realizace projektů se v České republice týká těchto oblastí: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz