Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 14.7.2016
Velikost dotace (Kč): do 800 tisíc
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=8

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora je určena na úpravy a značení lyžařských běžeckých tras v sezoně 2016/2017 v rámci zlepšení úrovně služeb cestovního ruchu. Cílem výzvy je zvýšení návštěvnosti Královéhradeckého kraje.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Úpravy lyžařských běžeckých tras;
- pořízení nového a úpravy stávajícího orientačního značení těchto tras.

II. Druh podpory

Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
Minimální výše dotace je 20 000 Kč a maximální výše dotace je 800 000 Kč. Maximální míra podpory tvoří 90 % celkových uznatelných nákladů.

III. Organizační zabezpečení
Zahájení přijímání žádostí: 14. 6. 2016
Ukončení přijímání žádostí: 14. 7. 2016 v 14.00 hod
Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím aplikace DOTIS dostupné na webových stránkách http://dotace.kr-kralovehradecky.cz nebo v listinné podobě osobně do podatelny či doporučeně na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Kontaktními osobami jsou pan Mgr. Petr Kamenický, oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 256, e-mail: pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz a pan Ing. Jan Špelda, úsek cestovního ruchu, tel.: 495 817 429, e-mail: jspelda@kr-kralovehradecky.cz.


Podmínky:

I. Kritéria programu

O dotaci mohou žádat:
- Nestátní neziskové organizace;
- Města, obce a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí;
- Fyzické a právnické subjekty, jejich předmět podnikání se musí vztahovat k předmětu podpory.

II. Ostatní podmínky

Projekt musí být realizován na území Královéhradeckého kraje, a to v době od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017. Příjemce dotace je povinen zajistit pro realizaci projektu sledování a zaznamenávání průběhu údržby lyžařských běžeckých tras pomocí GPS zařízení.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz