IROP Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Doprava
Žadatel: Kraj
Obec
Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč): do 99 milionů
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů
Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 99 000 000 Kč.
Míra podpory činí až 95 % z celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Zahájení přijímání žádostí: 29. 9. 2016, 16:00
Ukončení přijímání žádostí: 31. 10. 2022, 16:00
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

1. Aktivita Terminály a parkovací systémy
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
2. Aktivita Telematika pro veřejnou dopravu
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR
3. Aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla
- Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
4. Aktivita Bezpečnost dopravy
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)
5. Aktivita Cyklodoprava
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

II. Ostatní podmínky

Území realizace: Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz