Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 15.6.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu s výjimkou rekonstrukce/přestavby a modernizace stávajících lokálních a regionálních silničních spojení.
Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů.
Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů.

II. Druh podpory

Výše dotace může dosahovat až 100 %.
Minimální částka podpory příspěvku Unie na operaci je 40 000 EUR.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti jsou přijímány od 10. 10. 2016 do 15. 6. 2017.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení.
- Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy.
- Nestátní neziskové organizace.
- Evropské seskupení pro územní spolupráci.
- Církve a náboženské spolky.
- Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruch.

II. Ostatní podmínky

Projekt může být realizován pouze na území Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz