Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji Program 4 - podpora subjektů činných v oblasti kultury

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-grantove-programy-a-programove-dotace/89383

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora bude poskytována subjektům činným v oblasti kultury, které popularizují kulturní dědictví, všestranně jej rozvíjejí a propagují tradiční kulturní hodnoty kraje. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury a folkloru na bázi národních a regionálních tradic a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot pardubického regionu a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví.

II. Druh podpory

Intenzita podpory může činit až 100 % rozdílu mezi příjmy a náklady na akci, aktivitu, projekt nebo činnost subjektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se přijímají v průběhu roku 2017 takto:
a. Dotace: od 4. 1. 2017 do 31. 10. 2017
b. Krajské postupové a národní přehlídky: od 4. 1. 2017 do 31. 1. 2017
Žádosti na akce Tvář Pardubického kraje:
Termín pro předkládání žádostí na rok 2017: 4. 1. 2017 do 28. 2. 2017

Kontaktní osoby:


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadateli v Podprogramu 4 administrovaném oddělením kultury a památkové péče mohou být právnické a fyzické osoby činné v oblasti kultury.
Žadateli v Podprogramu 4 administrovaném kanceláří hejtmana mohou být právnické a fyzické osoby organizující akce zapsané v dokumentu Tvář Pardubického kraje.

II. Ostatní podmínky

Dotace by měla být vyčerpána v roce, ve kterém byla poskytnuta, pokud není ve smlouvě ustanoveno jinak.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz