Dotace v oblasti neprofesionálního umění v Kraji Vysočina

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Velikost dotace (Kč): do 60 tisíc
Procento spolufinancování:
WWW: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotaci pro pořadatele lze poskytnout pouze na krajské postupové a národní přehlídky (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění, které se konají v Kraji Vysočina.
Dotaci lze poskytnout účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji. Dotace bude poskytnuta na částečnou úhradu nákladů spojených s účinkováním, dopravou, stravným a ubytováním, pokud jim tyto náklady nebudou uhrazeny pořadatelem národní přehlídky.

II. Druh podpory

Pořadateli krajské postupové přehlídky může být poskytnuta dotace do výše 30 000 Kč.
Pořadateli národní přehlídky může být poskytnuta dotace do výše 60 000 Kč.
Dotace může činit zároveň maximálně 50 % z celkových uznatelných nákladů přehlídky.
Účinkujícímu může být poskytnuta dotace do výše 10 000 Kč.
Dotace může činit zároveň maximálně 60 % z celkových uznatelných nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o dotaci pro pořadatele budou přijímány vždy v termínu od 1. ledna do 31. ledna kalendářního roku, ve kterém se přehlídka uskuteční. Pozdní podání žádosti je důvodem k vyřazení z dalšího posuzování.
Žádosti o dotaci pro účinkující budou přijímány nejlépe 30 dnů před účastí na národní přehlídce.

Kontaktní osoby: Kotlíková Klára, Bc., +420564602260, Kotlikova.K@kr-vysocina.cz)


Podmínky:

I. Kritéria programu

Poskytování dotace:
a) pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění,
b) účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.

II. Ostatní podmínky

Pořadatel/účinkující je povinen dodržet podíl vlastních prostředků při pořádání přehlídky/účasti na národní přehlídce.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz