Dotace z Grantového fondu města Benešov

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Benešov
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.benesov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=2072

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Město na základě rozhodnutí svých orgánů (Rada města Benešov, Zastupitelstvo města Benešov) poskytuje vybraným subjektům dotace za účelem podpory sociálních služeb a zdravotnictví.

II. Druh podpory

Na poskytnutí dotace není právní nárok a dotace nemusí být poskytnuta v plné výši.

III. Organizační zabezpečení

Žádost o poskytnutí dotace v příslušném období lze podat nejdříve od 01.01. a nejpozději do 31.10. příslušného dotačního období. Podat Žádost o poskytnutí dotace osobně na podatelnu Městského úřadu Benešov, Masarykovo náměstí 100 nebo poštou na adresu: Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov.

Kontaktní osoby: Ing. Mgr. Iveta Turková, 2. patro, dveře č. 202


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o poskytnutí dotace mohou být pouze právnické nebo fyzické osoby, které mají své působiště na území města Benešov, a které vyvíjí občansky prospěšnou činnost nikoli za účelem dosažení zisku.

II. Ostatní podmínky

Dotace nemůže být poskytnuta žadateli, který ke dni podání žádosti:
a) je dlužníkem města Benešov nebo dlužníkem organizací, jejichž je město Benešov zřizovatelem
b) nemá vyrovnány závazky vůči městu Benešov z dříve poskytnutých dotací - nedostatečné nebo neprovedené vyúčtování dotace v předchozím období
c) je dlužníkem, v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon)
d) je osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci
e) je osobou, se kterou MěÚ Benešov vede správní řízení o udělení pokuty nebo se kterou město Benešov vede soudní spor o zaplaceníOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz