Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava v Olomouckém kraji

PDF
Tématická oblast: Cestovní ruch
Kultura
Žadatel: Ostatní
Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Občan
Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Velikost dotace (Kč): do 100 tisíc
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-kinematografie-v-turistickych-regionech-jeseniky-a-stredni-morava-prijem-zadosti-1-2-28-2-cl-3746.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je:
a) motivace filmařů k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava k natáčení AVD a podpora natáčení v regionech,
b) prezentace turistických regionů Jeseníky a Střední Morava prostřednictvím AVD,
c) zvýšení povědomí o turistických regionech Jeseníky a Střední Morava,
d) budování značky Olomouckého kraje jako regionu přátelskému k filmové produkci,
e) podpora místní ekonomiky (odběru služeb a zboží v regionu a tím i podpora zaměstnanosti v regionu).

II. Druh podpory

Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 700 000 Kč.
Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 100 000 Kč.
Žadatel je povinen na akci/projekt realizovaný na území Olomouckého kraje vynaložit z vlastních a jiných zdrojů částku odpovídající výši poskytnuté dotace.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 do 12:00 hodin.
Kontaktní osoby: Bc. Denisa Smékalová, DiS. (tel.: 585 508 865, email: d.smekalova@kr-olomoucky.cz)Podmínky:

I. Kritéria programu

Žadatelem může být pouze:
a) fyzická osoba, která:
I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,
II. nemá omezenu svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/projektu budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
b) právnická osoba, kterou je:
I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
II. dobrovolný svazek obcí v územním obvodu Olomouckého kraje,
III. jiná právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
IV. jiná právnická osoba jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/projektu budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

II. Ostatní podmínky

Právnické osoby uvedené v bodech I. - V. musí být výrobcem nebo koproducentem projektu/AVD, přičemž na jeden a ten samý projekt může žádat pouze jeden z výrobců/koproducentů.
Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz