Program Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce v Olomouckém kraji

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Velikost dotace (Kč): do 2,5 milionů
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-budovani-a-rekonstrukce-prechodu-pro-chodce-prijem-zadosti-20-1-24-2-cl-3739.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích budováním přechodů pro chodce na silnicích I., II. a III. třídy jejich nasvětlením, bezbariérovou úpravou, popř. jinou bezpečnostní úpravou (např. místo pro přecházení) a rekonstrukce přechodů pro chodce v průtazích obcí na silnicích I., II. a III. třídy, zvyšující bezpečnost chodců.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace na jednu akci/jeden projekt činí 10 000 Kč.
Maximální výše dotace na jednu akci/jeden projekt činí 2 500 000 Kč.
Výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje může být do 50 % položkových nákladů projektu (akce, stavby).

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 20. 1. 2017 do 24. 2. 2017 do 12:00 hodin.
Kontaktní osoby:
Mgr. František Pěruška, vedoucí oddělení silničního hospodářství
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585 508 309, 601 581 856, e-mail: f.peruska@kr-olomoucky.cz
Ing. Pavel Krupa, oddělení silničního hospodářství
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585 508 484, e-mail: p.krupa@kr-olomoucky.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Žadatelem může být pouze:
a) právnická osoba, kterou je obec v územním obvodu Olomouckého kraje

II. Ostatní podmínky

Akce/projekt žadatele musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce/projekty. Na tutéž akci/tentýž projekt v rámci vyhlášeného dotačního programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz