Podpora výstavby a opravy cyklostezek v Olomouckém kraji

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 24.2.2017
Velikost dotace (Kč): do 2,5 milionů
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-vystavby-a-oprav-cyklostezek-prijem-zadosti-20-1-24-2-cl-3801.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje.

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje. Současně má program podporou budování cyklostezek jako samostatných dopravních tras přispívat ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů kraje do zaměstnání, škol a na úřady, v rámci dopravní obslužnosti území.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace na jednu akci/jeden projekt činí 50 000 Kč.
Maximální výše dotace na jednu akci/jeden projekt činí 2 500 000 Kč.
Výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje může být do 50 % položkových nákladů projektu (akce, stavby).

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 20. 1. 2017 do 24. 2. 2017 do 12:00 hodin.

Kontaktní osoby:
Mgr. František Pěruška, vedoucí oddělení silničního hospodářství
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585 508 309, 601 581 856, e-mail: f.peruska@kr-olomoucky.cz
Ing. Pavel Krupa, oddělení silničního hospodářství
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585 508 484, e-mail: p.krupa@kr-olomoucky.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
- dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

II. Ostatní podmínky

Akce/projekt žadatele musí být realizována/realizován v územním obvodu Olomouckého kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz