Podpora sportovních akcí v Olomouckém kraji

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Velikost dotace (Kč): do 2 milionů
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-sportovnich-akci-prijem-zadosti-20-1-28-2-cl-3756.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního titulu je podpořit organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Dotace je zaměřena zejména do oblasti přípravy sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, nákupu pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení poskytovatelem podporované akce.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je za finanční spoluúčasti zrealizovat sportovních akce konané v regionu Olomouckého kraje.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 2 000 000 Kč.
Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 5 000 Kč.
Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 1. 2017 do 28. 2. 2017.
Kontaktní osoby: Mgr. Miloslav Machálek, email: m.machalek@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 376


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje nebo jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

II. Ostatní podmínky

Žadatel může na tentýž účel vyhlášeného dotačního programu/titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz