Dotace na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež v Kraji Vysočina

PDF
Tématická oblast: Kultura
Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Náklady prokazatelně související s postupovou soutěží: náklady na dopravu účastníků soutěže, náklady na ubytování a stravné účastníků po dobu soutěže, náklady na porotce, rozhodčí a lektory, náklady na provozní a organizační zajištění soutěže, náklady na propagaci soutěže, tiskové materiály, webové prezentace, nákup materiálu a služeb a odměny (ceny) pro soutěžící účastníky.

II. Druh podpory

Pořadateli krajského kola postupové soutěže může být poskytnuta dotace ve výši od 4 000 Kč do 20 000 Kč.
Pořadateli vyššího kola postupové soutěže může být poskytnuta dotace ve výši od 4 000 Kč do 40 000 Kč.
Dotace může činit zároveň maximálně 40 % z celkových prokázaných nákladů soutěže.

III. Organizační zabezpečení

Posledním termínem podání žádosti je den 31. 10. Žádosti podané po tomto termínu nebudou v daném roce vyřizovány.

Kontaktní osoby: Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz)


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení v Kraji Vysočina.
Právnické osoby působící v oblasti sportu a tělesné výchovy (sportovní činnost je činnosti hlavní) - spolky, ústavy a nadace, které mají sídlo v Kraji Vysočina.
Právnické osoby působící v oblasti sportu a tělesné výchovy (sportovní činnost je činnosti hlavní), založeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, které mají sídlo v Kraji Vysočina.

II. Ostatní podmínky

Dotace není určena na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz