Individuální dotace JMK

PDF
Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování:
WWW: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/1964-506-Individualni+dotace+JMK+2017.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

II. Druh podpory

Dotaci z rozpočtu kraje lze použít pouze na úhradu nákladů na realizaci projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat celoročně.
Kontaktní osoby:
Ing. Marie Klimešová, tel: 541 651 582, e-mail: klimesova.marie@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Veronika Vítová, tel: 541 658 838, e-mail: vitova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Petra Radová, tel: 541 658 898, e-mail: radova.petra@kr-jihomoravsky.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Fyzické osoby, které mají bydliště (trvalý pobyt) nebo místo podnikání na území Jihomoravského kraje.
Právnické osoby, které mají sídlo na území Jihomoravského kraje.

II. Ostatní podmínky

Dotace z rozpočtu kraje se subjektu poskytuje účelově. Účel, na který je poskytována individuální dotace, musí korespondovat s prioritami, opatřeními a aktivitami Programu rozvoje Jihomoravského kraje, případně s jinými rozvojovými dokumenty Jihomoravského kraje.
Projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje nebo jejich realizace musí mít přínos pro Jihomoravský kraj.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz