Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 30.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/seznam-prispevku/pravidla_SDH.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

- Akceschopnost a mzdové výdaje.
- Odborná příprava.
- Věcné vybavení neinvestiční povahy.
- Úhrada nákladů za zásah mimo územní obvod.
- Věcné vybavení investiční a neinvestiční povahy, které zůstává v majetku obce.
- Obnova požární techniky.

II. Druh podpory

Poskytnutí dotace na věcné vybavení, které zůstává majetkem obce, je podmíněno spoluúčastí obce ve výši minimálně 20 % z celkové částky. Kraj se podílí max. do částky 500 000 Kč. Na obnovu požární techniky kraj poskytuje částku max. ve výši 1 000 000 Kč na jednu obec.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti jsou přijímány do 31. 3. 23:59 hod, pro příslušný kalendářní rok.
Žádosti o příspěvěk na výdaje za uskutečněný zásah mimo územní obvod jsou přijímány do 30. 10. 23:59 hod, pro příslušný kalendářní rok.
Kontaktní osoby: Dana Tvrdá, tel: 354 222 267, 739 604 879, e-mail: dana.tvrda@kr-karlovarsky.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Žadatelem může být pouze obec, která je zřizovatelem JSDH obce zařazené do plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

II. Ostatní podmínky

Při přidělování dotace se přihlíží ke koncepci požární ochrany kraje, plošnému pokrytí jednotek požární ochrany, k materiálně technickému vybavení JSDH obce, počtu výjezdů a podílu spolufinancování.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz