Liberecký kraj - Individuální žádost o dotaci v oblasti regionálního rozvoje

PDF
Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování:
WWW: http://dotace.kraj-lbc.cz/Individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-regionalniho-rozvoje-r388818.htm

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Pokud žadatel předloží žádost o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených programů, je kraj, zastoupený věcně příslušným odborem krajského úřadu povinen takovou žádost přijmout, zpracovat a předložit příslušnému orgánu kraje k rozhodnutí.

II. Druh podpory

O poskytnutí dotace nebo nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán kraje na návrh věcně příslušného odboru krajského úřadu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze podávat po celý rok do 31. 12. 2017.
Kontaktní osoby: Jitka Suchánková, 485 226 581, 739 541 669, jitka.suchankova@kraj-lbc.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Právnická nebo fyzická osoba.

II. Ostatní podmínky

Dotaci lze poskytnout jen za předpokladu splnění všech podmínek pro poskytnutí dotace a to na základě písemné veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz