Plzeňský kraj - Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů

PDF
Tématická oblast: Zemědělství
Životní prostředí
Žadatel: Ostatní
Obec
Nezisková organizace
Občan
Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.3.2018
Velikost dotace (Kč): do 1 milionu
Procento spolufinancování:
WWW: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/493/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace na nové oplocenky chránící lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 100%. Cílem podpory je zlepšení stavu lesů a životního prostředí v Plzeňském kraji.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 15 000 000 Kč.
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci činí 1 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018.
Kontaktní osoby:
Ing. Jindřich Rykovský, jindrich.rykovsky@plzensky-kraj.cz, +420377195396
Ing. Lada Heřmanová, lada.hermanova@plzensky-kraj.cz, +420377195328
Alena Stuchlíková, alena.stuchlikova@plzensky-kraj.cz, +420377195440

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Žadatelem o dotaci je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, lesa v územní působnosti Plzeňského kraje.

II. Ostatní podmínky

Zájemce o dotaci podá prostřednictvím programu eDotace, který je dostupný na internetovém portálu poskytovatele, Ohlášení žadatele o dotaci. Ohlášení bude vygenerováno automaticky systémem po zadání všech požadovaných údajů. Podání Ohlášení je nezbytnou podmínkou pro podání Žádosti o dotaci.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz