Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://dotace.kraj-lbc.cz/SH-CMS---Krajske-sdruzeni-hasicu-Libereckeho-kraje-r388529.htm

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace na realizaci letních táborů a soustředění pro mladé hasiče, na práci s dětmi a mládeží včetně hasičských soutěží dětí a mládeže, celoroční činnosti mladých hasičů a organizování soutěží dospělých.

II. Druh podpory

Dotace neinvestičního charakteru.
Minimální výše podpory činí 5 000 Kč.
Maximální výše podpory činí 40 000 Kč.
Maximální výše podpory kraje do výše 70 % celkových způsobilých nákladů.
Náklady na občerstvení nesmí přesáhnout 20 % celkových způsobilých nákladů u ostatních akcí.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat do 31. 12. 2017.
Kontaktní osoby:
Arnošt Svárovský
485 226 202
arnost.svarovsky@kraj-lbc.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Organizační složky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (sbory dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje).

II. Ostatní podmínky

Žadatel může podat maximálně tři žádosti v této výzvě do podprogramu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz