OP ŽP - 84. výzva, PO 3, SC 3.1 - Prevence vzniku odpadů

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Kraj
Obec
Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.opzp.cz/vyzvy/84-vyzva

Popis:

I. Předmět a účel podpory

- Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň).
- Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů.
- Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
- Zavádění tzv. systému "door-to-door" (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím). Tento systém může být kombinován s projekty míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.

II. Druh podpory

Celková alokace: 30 mil. Kč.
Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty.
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000 Kč (bez DPH).
Výše podpory je max. 85 % způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí od 3. 4. 2017 (9:00) do 2. 1. 2019 (20:00).
Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Kraje.
- Obce a města.
- Podnikatelské subjekty.

II. Ostatní podmínky

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
Cílovým územím je ITI Olomoucké aglomerace.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz