6. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ,VOŠ-Královéhradecká část

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Kraj
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=vyhlasene-vyzvy-zs-iti

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.

Podporované aktivity:
- Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti).
- Nákup pozemků a staveb.
- Pořízení vybavení budov a učeben.
- Pořízení kompenzačních pomůcek.
- Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 85 %, míra podpory ze státního rozpočtu se liší dle žadatele.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti budou přijímány do 10. 1. 2018, 10:00 hod.
Kontaktní osoby:
Ing. Ondřej Nečas, tel. 466 859 610, Ondrej.Necas@mmp.cz
Ing. Petra Applová, tel. 466 859 613, Petra.Applova@mmp.cz
Ing. Eva Holingerová, tel. 466 859 537, Eva.Holingerova@mmp.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Kraje, organizace krajů, obce, organizace obcí, NNO, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

II. Ostatní podmínky

Územím realizace projektu je část aglomerace spadající do Královéhradeckého kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz