5. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2-Dopravní telematika

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Doprava
Žadatel: Kraj
Obec
Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 29.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=vyhlasene-vyzvy-zs-iti

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy.
Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy.
Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních centrech. Zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.
Zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 85 %, míra podpory ze státního rozpočtu se liší dle žadatele.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti budou přijímány do 29. 12. 2017, 10:00 hod.
Kontaktní osoby:
Ing. Ondřej Nečas, tel. 466 859 610, Ondrej.Necas@mmp.cz
Ing. Petra Applová, tel. 466 859 613, Petra.Applova@mmp.cz
Ing. Eva Holingerová, tel. 466 859 537, Eva.Holingerova@mmp.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.

II. Ostatní podmínky

Územím realizace projektu je území Hradecko-pardubické aglomerace.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz