Liberecký kraj - Podpora hospodaření v lesích

PDF
Tématická oblast: Zemědělství
Životní prostředí
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Obec
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč): do 300 tisíc
Procento spolufinancování:
WWW: http://dotace.kraj-lbc.cz/Podpora-hospodareni-v-lesich-r388862.htm

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na ochranu lesa a prevenci proti šíření hmyzích škůdců použitím lapálů a lapačů, ochranu lesa a prevenci proti škodám působených zvěří stavbou oplocenek a nátěry stromků, zlepšování stavu lesních porostů výchovnými zásahy.

II. Druh podpory

Dotace se neposkytne, pokud celková výše dotace je nižší než 1000 Kč. Maximální celková výše dotací na jednoho žadatele je 300 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti jsou přijímány do 31. 12. 2017.
Kontaktní osoby:
Jan Matouš, tel.: 485 226 418, email: jan.matous@kraj-lbc.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem může být vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesa (pachtýř, nájemce).

II. Ostatní podmínky

Dotace jsou poskytovány zpětně po splnění předmětu a účelu dotace. Jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku.
Dotace se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Libereckého kraje. Dotace nelze poskytnout pro lesy v majetku státu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz