MK ČR Podpora překladu české literatury

PDF
Tématická oblast: Kultura
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 15.4.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.mkcr.cz/podpora-vydani-ceske-literatury-v-prekladu-517.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Grant je určen na podporu vydávání překladů původní české literatury v zahraničí; lze žádat o podporu:
1) celé knihy (nebo tematického čísla časopisu, kde je původní české literatuře věnováno minimálně 50 % celkového rozsahu),
2) ukázky v rozsahu 10-25 normostran textu.

II. Druh podpory

V rámci žádosti o podporu vydání překladu celé knihy lze žádat o podporu překladu (do 50 % celkových nákladů na vydání publikace), nákladů na návrh obálky, grafické zpracování, sazbu, tisk (do 50 % celkových nákladů na vydání publikace), nákladů na autorská práva (do 15 % celkových nákladů na vydání publikace) a nákladů na propagaci (do 25 % celkových nákladů na vydání publikace); celková výše podpory nesmí přesáhnout 70 % celkových nákladů na vydání publikace.

III. Organizační zabezpečení

Uzávěrky pro podání žádostí: 15. listopadu 2017 a 15. dubna 2018.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
O podporu žádá nakladatel (pokud jde o knihu), respektive vydavatel, literární agent, nebo překladatel (pokud jde o ukázku a tematické číslo časopisu).

II. Ostatní podmínky

Není stanoveno žádné omezení ohledně cílového jazyku.
Při posuzování žádostí bude brán v úvahu zájem nakladatelství o českou literaturu a zkušenosti a kvalita překladatele.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz