Individuální dotace OKHE 2017 v Plzeňském kraji

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Infrastruktura
Cestovní ruch
Vzdělávání
NNO
Sociální
Přeshraniční spolupráce
Kultura
Bydlení
Doprava
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč): do 400 tisíc
Procento spolufinancování:
WWW: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/451/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. mimoprogramové dotace.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků dotačního programu: 3 000 000 Kč.
O dotaci lze žádat a dotace budou poskytovány ve výši maximálně 400 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o dotace lze podávat do 31. 10. 2017. Žádost se všemi povinnými přílohami musí být podána elektronicky přes systém eDotace, který je přístupný na internetových stránkách http://dotace.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoby:
JUDr. Jiří Tyc; jiri.tyc@plzensky-kraj.cz; +420377195319
Mgr. Jindra Radová; jindra.radova@plzensky-kraj.cz; +420377195281

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Dotaci (podporu) lze poskytnout subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak fyzickým, tak právnickým osobám (obec, spolek, svaz, sdružení, společnost, klub, církevní organizace, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond).

II. Ostatní podmínky

Časová použitelnost dotace je vždy stanovena smlouvou, nejpozději však do konce aktuálního roku.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz