Grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 16.11.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 35 %
WWW: http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/granty/zasady_a_formulare_zadosti_o_financni_grant/index.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Stavební a restaurátorské práce neinvestiční povahy, související přímo se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů, které jsou:
- Nemovitou věcí - kulturní památkou na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
- Nemovitou věcí v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně).
- Nemovitou věcí v památkových zónách v hlavním městě Praze.
- Movitou věcí - kulturní památkou na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

II. Druh podpory

Grant lze poskytnout max. do výše 65 % z celkových nákladů památkové obnovy.

III. Organizační zabezpečení

Konečný termín pro podání žádostí o grant hl. m. Prahy na rok 2018 je stanoven na 16. listopadu 2017.
Kontaktní osoby:
Jarmila Střeláková, tel.: 236 00 2319, e-mail: Jarmila.Strelakova@praha.eu (civilní objekty) a Ing. Jitka Kyseláková, tel. 236 00 2916, e-mail: Jitka.Kyselakova@praha.eu (církevní objekty, movité kulturní památky)


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Vlastníci památkově významných objektů.

II. Ostatní podmínky

Místem realizace je hlavní město Praha.
Grant nelze poskytnout na obnovu či zachování památkové hodnoty a podstaty objektů ve výlučném vlastnictví hl. města Prahy či České republiky.
Grant nelze poskytnout na modernizaci objektů, jako jsou zdravotně technické instalace, vzduchotechnika, vytápění, silnoproudé a slaboproudé instalace, rozvody vody, kanalizace, zřizování obytných podkroví a inženýrskou činnost.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz