Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

II. Druh podpory

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje bude příjemci poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho plněním závazku veřejné služby. Dotace bude poskytnuta jako neinvestiční.

III. Organizační zabezpečení

Žádost musí být zpracována a podána v elektronické podobě výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace a pouze v termínu od 2. 10. 2017 do 31. 10. 2017.
Kontaktní osoby:
Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646; Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781; Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Podpora je určena pro poskytovatele sociálních služeb, kteří mají oprávněni tyto služby poskytovat.

II. Ostatní podmínky

Každý poskytovatel sociální služby podává pouze jednu žádost.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz