OP PIK Inovační vouchery - Výzva II

PDF
Tématická oblast: Inovace
MSP
Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč): do 300 tisíc
Procento spolufinancování: do 25 %
WWW: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-ii/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

II. Druh podpory

Dotace bude poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů.
Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 50 000 Kč.
Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 299 999 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o podporu jsou přijímány od 10. 7. 2017 do 31. 12. 2017.
Kontaktní osoby:
Agentura pro podnikání a inovace (API)
Žitná 18, 120 00 Praha 2
Tel. 800 800 777
www.agentura-api.org
Email: programy@agentura-api.org
Anebo Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace ve všech krajských městech.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- malé a střední podniky.

II. Ostatní podmínky

Cílové území realizace projektu je území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
Každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit max. 3 projekty na jedno IČ; žadatel může předložit v rámci této Výzvy maximálně 3 projekty, nicméně každý projekt musí tvořit samostatný ucelený celek; projekty na sebe nemohou navazovat.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz