Město Hradec Králové - Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2018

PDF
Tématická oblast: Kultura
Sociální
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 13.11.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: http://www.hradeckralove.org/urad/financni-prispevky-3

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu činnosti sportovních organizací v období od 01.01.2018 do 31.12.2018, zabývajících se organizací pravidelných celoročních sportovních aktivit na území města Hradec Králové. Dotace může být poskytnuta na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže, probíhající na území města Hradec Králové a to minimálně 2x v týdnu a 10 měsíců v roce a dlouhodobé pronájmy sportovišť, využívaných pro sportovní činnost žadatele, včetně energií prokazatelně souvisejících s pronajímaným sportovištěm, která jsou v majetku města (dotace není určena na pronájmy sportovišť při základních školách).

II. Druh podpory

Dotace může činit maximálně 80 % z celkových uznatelných nákladů na akci. Jeden projekt - akce může být podpořen pouze v jednom druhu dotačního programu.

III. Organizační zabezpečení

Termín pro podání žádosti je od 23. 10. 2017 do 13. 11. 2017.
Žádost je podána včas, je-li podána v poslední den stanoveného termínu na podatelně magistrátu města, nebo je-li tentýž den předána k přepravě držiteli poštovní licence.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.
O dotaci nemůže žádat organizace, jejíž činnost je podporována formou dotací na sportovní akademie mládeže (FC Hradec Králové a.s., Mountfield HK a.s., Tenis-Centrum DTJ Hradec Králové, TJ Sokol Hradec Králové - oddíl basketbalu).

II. Ostatní podmínky

Dotace nebude poskytnuta žadateli, který v řádném termínu neodevzdal vyúčtování dotace za předešlý projekt.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz