OP Doprava Program Výzva 28 - SC 1.5 - Železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Doprava
Žadatel: Ostatní
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.6.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://web.opd.cz/vyzva-28/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy.

II. Druh podpory

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů není stanovena.
Příspěvek Unie: 85 % ze způsobilých výdajů. Vlastní zdroje žadatele: 15 % ze způsobilých výdajů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti budou přijímány od 21. 07. 2017 do 29. 06. 2018. Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplikace IS KP14+ a na Řídicí orgán je podávána elektronickou cestou.
Konzultace jsou poskytovány zdarma po celou dobu přípravy žádostí o podporu. Bližší informace k formám konzultací jsou k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě, objednatelé regionální železniční dopravy v závazku veřejné služby.

II. Ostatní podmínky

Způsobilým výdajem je v tomto Programu pouze nákup nového vozidla pro nadregionální nebo regionální železniční osobní dopravu.
Projekty musí být ukončeny do 31. 12. 2022.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz