Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy

PDF
Tématická oblast: Kultura
Vzdělávání
Sociální
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 30.9.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/celomestske_programy_podpory_vc_2018.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

- Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase.
- Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c).
- Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy (III/a, III/b).
- Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy.
- Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí.
- Podpora akcí DDM pro děti a mládež ve volném čase.

II. Druh podpory

Grant formou dotace lze čerpat pouze na náklady vzniklé a uhrazené v roce 2018.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti budou přijímány v termínu od 1. 8. do 30. 9. 2017.
Kontaktní osoby:
Eva Čemusová tel.: 236 005 869 e-mail: eva.cemusova@praha.eu
Mgr. Michaela Perková tel.: 236 005 955 e-mail: michaela.perkova@praha.eu
Mgr. Luboš Čuta tel.: 236 005 908 e-mail: lubos.cuta@praha.eu


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Neziskové organizace.
- Domy dětí a mládeže.

II. Ostatní podmínky

Celoměstské programy jsou určeny pro žadatele a realizátory se sídlem a působností v Praze.
Celoměstské programy nejsou určeny pro tělovýchovné a sportovní organizace, kulturní organizace, městské části a jimi zřizované organizace (netýká se DDM), střešní organizace, mateřská centra a výjezdové akce rodičů s dětmi.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz