MK ČR Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2018-1693.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Účast na prestižních zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách, popř. prezentační účast těles na kongresech, konferencích a seminářích, kde je na příkladu činnosti tělesa dokumentován přístup ČR k rozvoji dané oblasti neprofesionálního umění.
Přednost mají světové a evropské festivaly a dále akce pořádané mezinárodními nevládními organizacemi (AITA/IATA - CISM - CIOFF - IFCM apod.)

II. Druh podpory

Dotace maximálně 70 % rozpočtových kalkulovaných nákladů na dopravu (jiné náklady nemohou být z této dotace hrazeny).

III. Organizační zabezpečení

Přihlášky do dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději v den uzávěrky, při osobním podání do 15:30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 29. 9. 2017, pro 2. kolo s razítkem pošty s datem 30. 4. 2018.
Kontaktní osoby:
PhDr. Gabriela Havlíčková, email: gabriela.havlickova@mkcr.cz, tel.: 257 085 427

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Fyzické a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2016, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.

II. Ostatní podmínky

Žadatel může předložit pouze jeden projekt, a to jen v jediném ze dvou vyhlášených kol pro příjem žádostí o poskytnutí dotace.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz