MK ČR Podpora regionálních kulturních tradic

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2018-1693.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu. Za významná jubilea jsou považována výročí "kulatá" (např. 100., 200., apod.), popř. výročí "půlkulatá" (např. 150., 250., 550., apod.).
V případě projektů, které se vztahují k významným výročím měst a obcí, jsou při výběrovém dotačním řízení upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. vydání výroční publikace (almanachu, sborníku) o historii obce či města.

II. Druh podpory

Dotace maximálně 70 % rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Přihlášky do dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději v den uzávěrky, při osobním podání do 15:30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 29. 9. 2017, pro 2. kolo s razítkem pošty s datem 30. 4. 2018.
Kontaktní osoby:
Ing. Mgr. Monika Eretová, email: monika.eretova@mkcr.cz, tel.: 257 085 292

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Obce, města.
- Právnické a fyzické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2016, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok.

II. Ostatní podmínky

Dotace není určena na akce k výročí založení souborů, orchestrů, divadel, kostelů, škol a jiných staveb.
Dotace není určena k výročí válečných událostí, bitev, k oživení technických památek a k výročí sborů dobrovolných hasičů.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz