MK ČR Podpora regionálních kulturních tradic - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993)

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2018-1693.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace na podporu kulturních akcí a projektů spjatých s oslavami a připomínkami významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993), vyjma projektů zaměřených na oslavy a připomínky konce 1. světové války.

II. Druh podpory

Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu.

III. Organizační zabezpečení

Přihlášky do dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději v den uzávěrky, při osobním podání do 15:30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 31. 10. 2017, pro 2. kolo s razítkem pošty s datem 30. 4. 2018.
Kontaktní osoby:
Ing. Mgr. Monika Eretová, email: monika.eretova@mkcr.cz, tel.: 257 085 292

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Obce, města.
- Právnické a fyzické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2016, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok.

II. Ostatní podmínky

Ve výběrovém řízení jsou upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. s vydáním publikace, almanachu, či projekty směřující k vydání publikačního výstupu (konference, sympozia shrnující příspěvky ve sborníku).
Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, jejichž problematika je jasně ohraničena, každý formou samostatné žádosti se samostatnými přílohami, v samostatné obálce.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz