Fond životního prostředí města Plzeň

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Plzeň-město
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Projekty zlepšující stav životního prostředí města a tím i zdravotního stavu jeho obyvatel.
Projekty týkající se: čistoty města, vodního hospodářství, péče o zeleň a jejího rozvoje, svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů, monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů, výstavby hřišť a dětských herních prvků, ochrany zemědělského a lesního fondu a ochrany zvířat.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace není stanovena.

III. Organizační zabezpečení

Celoroční příjem žádostí.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Fyzické a právnické osoby, které mají adresu nebo sídlo podnikání v Plzni nebo vykonávají svoji činnost v Plzni.

II. Ostatní podmínky

Místem realizace je město Plzeň.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz