OP PIK - Služby infrastruktury - Výzva IV.

PDF
Tématická oblast: Inovace
MSP
Průmysl
Žadatel: Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 22.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-iv/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Hlavním cílem programu a Výzvy IV je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Podporované aktivity:
aktivita b) provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis
aktivita c) rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
aktivita d) výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována ve výši:
a) 1 - 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
b) 5 - 100 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

Míra podpory:
- 50 % z prokázaných způsobilých výdajů (projekty zakládající veřejnou podporu, tj. podnikatelské subjekty, municipality, obce, kraje, aj.)
- 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (projekty NEzakládající veřejnou podporu, tj. organizace pro výzkum a šíření znalostí, veřejné vysoké školy, univerzity)

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 9. 2017 do 22. 12. 2017.
Kontaktní osoby:
Agentura pro podnikání a inovace (API)
Žitná 18, 120 00 Praha 2
Tel. 800 800 777
www.agentura-api.org
Email: programy@agentura-api.org
Anebo Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace ve všech krajských městech.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), dle podmínek programu bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol.

II. Ostatní podmínky

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní žádosti o podporu, ve kterých vystupuje jako příjemce).


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz